Paus bezoekt Curacao op een koopje

Paus Johannes Paulus II brengt deze week een bezoek aan Mexico. Op de terugreis naar Rome brengt hij morgen een bezoek van zeven uur aan Curacao. WILLEMSTAD, 12 mei - Vanaf het moment dat Paus Johannes Paulus II de aarde begon rond te reizen, heeft bisschop Ellis hem, met goedvinden van de regering van de Nederlandse Antillen, verschillende keren gevraagd Curacao te bezoeken. Informeel werd de kans op inwilliging hiervan nooit groot geacht. Gehoopt werd dat er ooit een mogelijkheid zou zijn als de kerkvorst in de regio op bezoek was.

Zo'n situatie deed zich begin dit jaar voor. Barbados, twee jaar geleden door een orkaan getroffen, moest om financiele redenen afhaken toen het Vaticaan voorbereidingen trof voor de 47ste buitenlandse reis van de paus. Hierdoor kwam Curacao alsnog in aanmerking als mogelijke tussenstop na het bezoek van de paus deze week aan Mexico. Hoewel de financiele situatie van Curacao ook niet rooskleurig is vormen de financien geen doorslaggevend obstakel, ook al omdat niet minder dan 83 procent van de bevolking rooms-katholiek is.

Dat wil niet zeggen dat er geen weerstand bestaat tegen het pauselijk bezoek. Het zijn vooral financiele bezwaren. Van verschillende zijden wordt uitgelegd wat er allemaal gedaan had kunnen worden voor de armen wanneer alle moeite en geld voor het pausbezoek voor die groep zou zijn aangewend. Bovendien zijn enkele borden met een afbeelding van de paus beklad met teksten als 'Popie Jopie'. Over het algemeen echter wordt de mening van de regering gedeeld dat de kosten relatief laag zijn. Zelfs wordt er rekening mee gehouden dat de Curacaose gemeenschap per saldo nog wat overhoudt aan dit bezoek. De commissie ter voorbereiding van het bezoek heeft al enkele malen voorgerekend dat de kosten, dank zij persoonlijke giften en fikse donaties van particuliere ondernemingen, erg meevallen. Naar schatting zal het bezoek de overheid hooguit een half miljoen gulden kosten. Om de organisatie te helpen heeft de regering voorts een speciale herdenkingsmunt laten slaan. De opbrengst hiervan zal naar verwachting de half miljoen teboven gaan.

Een apart probleem vormen de strikte veiligheidsmaatregelen en het vervoer van de kerkvorst gedurende zijn zeven uur durend bezoek. Er moesten twee auto's worden besteld: een open auto voor het transport overdag en een gesloten auto voor de route van amper vier kilometer in de avonduren, terug naar de luchthaven. Autohandelaren hebben twee speciale auto's kosteloos ter beschikking gesteld van de autoriteiten. Zij rekenen er op hier toch financieel niet bij in te schieten en voor beide auto's kopers te vinden vanwege hun curiositeitswaarde.

Voor de rest is er een levendige handel ontstaan in de gebruikelijke attributen als T-shirts, posters, stickers, vlaggen, buttons, foto's, banieren, boekjes en gelegenheidsedities van kranten. Ook de horeca verwacht, gezien de komst van grote groepen bezoekers, goede zaken te doen. Behalve delegaties uit verwante eilanden als Bonaire, de Bovenwindse Eilanden en Aruba, worden ook uit de rest van de regio gelovige bezoekers verwacht, met name uit Venezuela en Colombia. De Arubaanse regering vaardigt premier Oduber en gouverneur Tromp af voor dit bezoek.

Naar schatting zullen tegen de dertig journalisten uit omringende landen het bezoek verslaan, terwijl nog eens enkele tientallen journalisten met de paus meereizen. In het gezelschap van de paus bevindt zich ondermeer staatssecretaris van buitenlandse zaken van het Vaticaan, kardinaal Agostino Casaroli. Enige tijd terug is er een wedstrijd uitgeschreven voor een paus-lied. De uitverkoren compositie is door alle betrokken groepen ingestudeerd om zondag ten gehore te brengen. De tv zond deze week een opname uit waarbij de paus in het Papiamento, de taal van de Benedenwindse Eilanden, verklaarde uit te zien naar zijn aanstaande bezoek aan Curacao.

De aankomst van de paus om half vier zondagmiddag wordt hij welkom geheten door de lokale autoriteiten, voorafgegaan door premier Maria Liberia-Peters en de bisschop Ellis van Willemstad. Vandaar volgt een tocht naar het Fort Amsterdam voor een ontvangst ten paleize van gouverneur Jaime Saleh. Vanaf de fortmuren zal de paus tegen zonsondergang de in het Punda-gedeelte verzamelde menigte zegenen, waarna hij naar het sportcomplex gaat voor een eucharistieviering in de open lucht. Daar heeft tevens een voor deze gelegenheid in elkaar gezette culturele manifestatie plaats. Speciaal voor de mis wordt een drie verdiepingen tellend altaar gemaakt. Naar schatting zullen 25.000 personen de mis bijwonen. De kaarten hiervoor zijn gratis en worden via de parochies aan belangstellenden verstrekt. Hierbij hebben de pastors er goed op gelet dat vooral trouwe kerkgangers een goede plaats hebben. Het pauselijke Alitalia-toestel vertrekt volgens programma om kwart over elf 's avonds richting Rome.

    • Frans Heiligers