Onderzoek: steeds meer doden bij het sporten

OVERVEEN, 12 mei - Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal mensen dat tijdens of na het sporten plotseling overlijdt drastisch toegenomen. Een onderzoek, dat in het najaar van 1989 werd begonnen door het Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg (NISGZ), leert dat het afgelopen halfjaar 116 sportlieden ernstige hartproblemen kenden. Zeventig overleden plotseling, de overigen kregen een lichte hartinfarct of konden worden gereanimeerd. De verwachting is dat in oktober, wanneer het onderzoek is afgerond, het aantal acute sterfgevallen op jaarbasis tussen de 150 en 200 ligt. Een onderzoek in het begin van de jaren tachtig kwam tot 103 plotseling overleden sporters per jaar.

Volgens drs. W. van Teeffelen, arts aan het NISGZ die het onderzoek leidt, bedraagt het werkelijke aantal overleden sporters de afgelopen zes tot zeven maanden zeker 120. De oorzaak van veel sterfgevallen blijft nog onbekend door de interpretatie van de nieuwe privacy-wetgeving. Ambulance-diensten weigeren bijvoorbeeld om die reden hun medewerking. 'Daarom is het belangrijk dat huisartsen en cardiologen meewerken', aldus Van Teeffelen.

Als mogelijke oorzaken van hartaandoeningen noemt Van Teeffelen de afschaffing een paar jaar geleden van de verplichte medische sportkeuring, het terugdraaien van de jeugdgezondheidszorg door de overheid, de toenemende interesse voor duursporten als marathonlopen en triathlon en het feit dat veel oudere mensen en hartpatienten aan sport doen. Bovendien doen meer sporters grotere inspanningen om tot prestaties te komen.

Pag.11: Groeiende ongerustheid

    • Guus van Holland