Natuurbeheer op Groningse kwelders

USQUERT - De commissaris van de koningin in Groningen, H. Vonhoff heeft gisteren zeventig hectare kwelders in zijn provincie overgedragen aan de Stichting behoud natuur en leefmilieu. Deze stichting heeft de kwelders in eigendom verworven en wil er een beheer voeren dat is gericht op het behoud van de natuurwaarden.