Meeste vuilnis wordt binnen 4 jaar gescheiden ingezameld

DEN HAAG, 12 mei - De Nederlandse vereniging van reinigingsdirecteuren wil binnen vier jaar zeventig procent van al het composteerbaar huishoudelijk afval apart verzamelen. Minister Alders (milieubeheer) zal deze doelstelling opnemen in het aangescherpte Nationaal milieubeleidsplan (NMP-Plus) dat binnenkort in de ministerraad aan de orde komt. Het plan zal in ieder geval nog voor de parlementaire zomervakantie aan de Tweede Kamer moeten worde gestuurd. Van het totaal van 2,4 miljoen ton huishoudelijke afval (zonder grofvuil) bestaat ongeveer vijftig procent uit organische, composteerbare groente-, fruit- en tuinresten. Volgens secretaris ing. D. Louwman van de Vereniging van reinigingsdirecteuren (NVRD) is het ophalen van 750.000 ton composteerbaar afval een kostbare en ambitieuze, maar haalbare doelstelling omdat veel kleine en middelgrote op dat gebied al ruime ervaring hebben. De gescheiden inzameling betekent dat aan ieder huishouden een tweede afvalcontainer, een 'biobak' en/ of papieren zakken moeten worden geleverd en dat de gemeentelijk reinigingsbedrijven daarvoor extra ophaaldiensten moeten instellen. Louwman schat dat hierdoor, inclusief de inzameling van klein chemisch afval, de reinigingsrechten zullen moeten worden verdubbeld.

Experimenten met gescheiden inzameling zijn in Nederland ongeveer tien jaar oud. Het begin in Groningen liep uit op een fiasco. De huishoudens kregen daar blauwe zakken voor GFT-afval (groenten, fruit en tuinafval) geleverd en grijze zakken voor ander vuil. Dat ging goed totdat bleek dat alle zakken op een hoop werden gegooid en duidelijk werd dat de gemeente alleen maar had willen onderzoeken of mensen bereid zijn afval gescheiden aan te bieden.

Gangbare praktijk

In andere gemeenten hadden de experimenten meer succes. In Drente, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn gemeenten al tot gescheiden huishoudvuilinzameling verplicht gesteld. Aparte afvalinzameling is nu gangbare praktijk in meer dan tachtig gemeenten. Bij het VAM-compostbedrijf in Wijster wordt verwacht dat volgend jaar meer dan de helft van de ruim zevenhonderd gemeenten en binnen tien jaar alle gemeenten het vuil gescheiden zullen inzamelen.

De composteringscapaciteit in Nederland wordt de komende jaren met ruim vijfenzestig procent uitgebreid. Uit iedere duizend kilo GFT-afval kan 450 kilo bruikbare compost worden vervaardigd. De VAM zal een centraal compostverkoopkantoor en een cooperatie van composteringsbedrijven oprichten.

Het VAM-bedrijf in Wijster (Drente) heeft nu een jaarvermogen van 300.000 ton; door de vestiging van compostbedrijven in West-Friesland (50.000 ton), Purmerend (50.000 ton) en Moerdijk (100.000) komt de capaciteit op zo'n 500.000 ton. Volgens de VAM-directie zullen aan de produktie van compost als bodemverbeterend middel hoge kwaliteitseisen en een 'milieukeurmerk' worden verbonden. Op die manier kan het kunstmestgebruik met 10 tot 20 procent worden teruggedrongen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) draagt vooral gescheiden vuilinzameling sterk bij aan indamming van de totale afvalstroom. Ook de provincies vinden dat aan de gescheiden inzameling van composteerbaar afval prioriteit moet worden gegeven, sinds de laatste maanden is gebleken dat vuilverbranding een steeds groter en ingewikkelder probleem wordt. Daarom hebben zij deze week aan minister Alders gevraagd om in zijn beleid meer aandacht te geven aan preventie en hergebruik van afval evenals garanties voor de compostafzet.

    • F. Ph. Groeneveld