Kabinet staat tv-reclame op zondag toe

DEN HAAG, 12 mei - Het kabinet is in principe akkoord gegaan met STER-reclame voor radio en televisie op zondag. In het wetsvoorstel dat binnenlandse commerciele omroep mogelijk maakt wordt daar de voorwaarde aan verbonden dat er een financiele noodzaak moet zijn.

Reclame op zondag wordt beschouwd als een uiterst middel dat pas wordt toegestaan als de publieke omroep anders niet meer in een goede concurrentiepositie te brengen is. De huidige omzet van de STER is op jaarbasis circa 490 miljoen gulden; de inkomsten uit zondagsreclame worden op 35 miljoen gulden geschat. Volgens minister d'Ancona van WVC blijkt uit recente onderzoeken dat 'het water de omroepen nog niet tot aan de lippen staat'.d'Ancona gaf gisteren na afloop van het kabinetsberaad aan dat zij in principe uitmaakt - al of niet in overleg met de Kamer - wanneer de financiele noodzaak voor STER-reclame op zondag bestaat. Volgens haar hebben CDA-ministers in het kabinet zich laten overtuigen door het argument dat het vreemd is op zondag in de sportuitzendingen wel shirtreclame toe te staan, maar geen reclameblokken tussen de uitzendingen.

Wanneer het tijdstip zal zijn aangebroken voor STER-reclame op zondag is niet met zekerheid te zeggen. In de eerste plaats zal de Tweede Kamer ermee akkoord moeten gaan. Daarna zal de minister een besluit tot STER-reclame op zondag slechts nemen, zo zei premier Lubbers tijdens zijn wekelijkse persconferentie, indien zou moeten worden gekozen tussen een verhoging van de omroepbijdrage boven de prijsindexering en reclame op zondag.

Het CDA heeft in een eerste reactie laten weten tevreden te zijn dat het kabinet nu nog niet heeft besloten tot reclame op zondag. 'Maar het gevaar is niet geweken. De principiele bezwaren van het CDA kunnen niet zonder meer worden afgekocht op het moment dat Hilversum wat krap bij kas zit', aldus de woordvoerder van de CDA-fractie.