Hugo Young: Margaret Thatcher. Hard tegen hart. Biografie vaneen ijzeren dame

In One of us heeft Young een aantal verbluffende voorbeelden opgesomd van het venijn waarmee de intelligentsia Thatcher nu en in het verleden te lijf is gegaan. ' Alsof het over Hitler gaat, ' zegt Young in het interview met Hieke Jippes, NRC Hdb 8-4-89. De Thatcher-biograaf houdt de stereotiepen tegen het licht, bestudeert ze van alle kanten en laat het aan de lezer om zijn conclusie te trekken. Dat maakt dit boek tegelijk een studie in Thatcher en een studie in Thatcher-kunde.

    • E. Buitenhuis
    • Vert. Dr. G. Hupkes
    • Center Boek 1989