Herkapitalisatie Van Berkel

RIJSWIJK, 12 mei - Van Berkel (snij- en weegapparatuur) begint aan een ingrijpende herstructurering die evenals de drie voorgaande malen gepaard gaat met een herkapitalisatie van het eigen vermogen. Hierdoor wordt de nominale waarde van de aandelen (ooit fl.100) teruggebracht van fl.3 naar fl.1. Van Berkel behaalde het afgelopen jaar verlies bijna fl.45 miljoen. In 1988 bedroeg het verlies nog fl.18 miljoen. Eind 1989 was er een negatief eigen vermogen van fl.

2 miljoen. Om het eigen vermogen te verbeteren wordt een kapitaalinjectie van fl.30 miljoen voorgesteld plus een kredietlijn van fl.10 miljoen. Verder komt er een claimemissie waarbij vier bestaande aandelen het recht geven op vijf nieuwe aandelen tegen de koers van fl.1 per aandeel. De herkapitalisatie geniet de volledige steun van de Britse maatschappij General Electric, die 57,2 procent van de aandelen Berkel in bezit heeft.