De nieuwe zakelijkheid

Cor van der Klugt heeft sinds zijn aantreden als president-directeur gepleit voor een grotere zakelijkheid binnen het Philips-concern. Herhaaldelijk heeft hij ervoor gewaarschuwd dat er voor eens en voor altijd een einde moest komen aan de 'vriendjespolitiek' en de 'ouwe-jongens-krentebrood-mentaliteit.'Dat er naar hem is geluisterd ervaart hij nu aan den lijve. Zelf schroomde Van der Klugt, die steeds vaker het colbert verwisselde voor het leren jack en wiens huwelijksperikelen de aandacht kregen van de roddelpers, er niet voor met harde hand te saneren. Hard tenminste in Philips-termen, waar uitverkoop van niet tot het kern-bedrijf behorende dochters al als een sanering werd gezien, maar zacht in de ogen van de buitenwereld, die Philips winstmarges te flinterdun vond blijven. Vorig jaar moest Philips dan ook met juridische acties reageren op de dreiging van overneming door Sony, omdat het economische verweer niet slaagde.

Vaak moest Philips onder Van der Klugt tegenvallers melden en de laatste deed de emmer overlopen, omdat hij erop duidde dat de financiele verslaggeving binnen het concern niet deugde. Officieel nog de verantwoordelijkheid van bestuurslid drs. J. H. Goris, maar twee maanden geleden was al aangekondigd dat hij terzijde zou worden geschoven. Dus richtte alle aandacht zich op Van der Klugt.

Roddels

Dan verzamelen zich de aasgieren en komen de wonderlijkste roddels naar buiten. Zodra Lakeman de mogelijkheid van handel met voorkennis ter sprake brengt, weet iedereen opeens dat Van der Klugts dochter Renate op de optiebeurs werkt. Navraag leert dat ze daar slechts een jaar geleden stage heeft gedaan, maar zo'n detail wordt plotseling uit het oog verloren.

Wel ging de handel op de Amsterdamse effectenbeurs vrolijk de hele vrijdag door hoewel het nieuws van Van der Klugts vertrek omstreeks half twee uitlekte. Ook was Philips weer het meest verhandelde fonds op de optiebeurs.

Patient

Blijft de vraag waarom Dekker Van der Klugt (65) offert. De positie van Dekker binnen Philips is te vergelijken met die van Wiegel in de VVD en er gaan dus meteen geruchten dat Dekker weer terugkomt als bestuursvoorzitter. Iedereen vraagt zich opnieuw af waarom Dekker destijds eigenlijk de even oude Van der Klugt als opvolger naar voren schoof. Was Van der Klugt, zoals toen werd gedacht, slechts de tussenpaus die hard moest saneren, dan had men hem zijn laatste jaar toch ook nog wel vol kunnen laten maken, als hij tenminste op schema zat met zijn programma's.

Of Van der Klugt geeft er zelf - gezien zijn persoonlijke omstandigheden - nu al de brui aan, of het water kwam Philips dermate tot de lippen dat het saneringstempo moet worden versneld. In dat laatste geval staan de Philips-organisatie harde ingrepen te wachten. Harder dan het inkrimpen van het aantal mensen met tien procent, zoals dat onder Van der Klugt gebeurde. Waar Dekker als president-directeur Philips eerst zachtjes wakker schudde, geeft hij - door als voorzitter van de raad van toezicht Van der Klugt abrupt weg te sturen - aan hoe ernstig de situatie is geworden. De schokgolf die nu vanuit de top door het concern gaat moet Timmer (57) de gelegenheid geven de echt pijnlijke operaties uit te voeren.