Bekrachtiging 'Schengen' gelijk op met eenwording Duitsland

DEN HAAG, 12 mei - De bekrachtiging van het Akkoord van Schengen waardoor de grenscontroles tussen Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen worden opgeheven, zal zoveel mogelijk gelijk op moeten lopen met de eenwording van de Duitse bondsrepubliek en de DDR. Dat zei minister-president Lubbers gisteren in een toelichting op het kabinetsstandpunt dat na afronding van nadere onderhandelingen geen problemen met het verdrag van Schengen meer bestaan. Lubbers zei dat de betrokken staatssecretarissen Dankert (buitenlandse zaken) en Kosto (justitie) volgende week nog eens met de Tweede Kamer over het akkoord willen overleggen. Zij willen daarmee voorkomen dat de Kamer opnieuw problemen krijgt met de procedures omtrent het akkoord. Volgens de minister-president zal dat nog voor de zomer geratificeerd moeten worden. Lubbers wees erop dat uitgangspunten van het Akkoord door nader overleg tussen de verdragspartners grotendeels gerealiseerd zijn. Daardoor zal het verdrag zal nu ook gaan gelden voor het grondgebied van de huidige DDR. Gevolg daarvan is dat de oostgrens van de DDR, de Oder-Neissegrens, straks de buitengrens van het akkoord is. Volgens Lubbers is Luxemburg met betrekking tot de opsporing van fiscale delicten nog niet geheel 'over de streep', maar voorziet het onderhandelingsresultaat erin dat deze materie in een aparte notitie wordt geregeld.