Antonia Fraser: Krijgshaftige Koninginnen

' Antonia Fraser zoekt uit hoe de wereld heeft gereageerd op heerseressen die in het oorlogsbedrijf de scepter hebben gezwaaid. Met zeven-mijlslaarsen stapt ze door de wereldgeschiedenis van de negende eeuw voor Christus (de Assyrische koninging Semiramis) tot aan de dag van vandaag (Meir, Thatcher, Bhutto). Het resultaat is serie minibiografieen van o.a. Cleopatra, Mathilde van Toscane, Catharina de Grote, Louise van Pruisen. Fraser heeft veel plezier in het vertellen en ze doet het met smaak. Het gaat haar er niet om te bewijzen dat er grote vrouwen zijn geweest. Ze wil onderzoeken wat zo verschillende persoonlijkheden verbindt.'

Inger Elzinga NRC Hdb 10-6-89.

    • Keuning 1990 Vert. Jet van der Mijn