Anthony Storr: De kracht van het alleenzijn

' Storr trekt ten strijde tegen de wijd verbreide opvatting dat liefde en vriendschap de belangrijkste bronnen van geluk zijn. Het vermogen alleen te kunnen zijn, aldus Storr, is een onderschatte kunst, die leren, denken, vernieuwing en creativiteit mogelijk maakt en die een individu innerlijke rust kan geven. Storrs standpunt is even simpel als provocatief; er bestaat inderdaad weinig psychologische theorievorming over de positieve aspecten van eenzaamheid. Daarom is het jammer dat Storr zich verliest in te veel en vaak te dubieuze voorbeelden'.

Peter van Lieshout in NRC Hdb 25-11-89.

    • Contact '90. Vert. Ton Maas