Aftreden verrast werknemers niet

ROTTERDAM, 12 mei - Ondernemingsraad en vakbonden reageerden gisteren niet verbaasd op het aangekondigde aftreden van Philips-topman C. van der Klugt.

De voorzitter van de ondernemingsraad van Philips, J. Altena, was weliswaar lichtelijk verrast door het onverwacht spoedige vertrek van Van der Klugt, maar had anderzijds al rekening gehouden met wijzigingen in de Groepsraad. 'Als je ziet wat er de laatste weken is gebeurd, dan kon je er eigenlijk wel vanuit gaan dat er een aantal zaken stevig zouden worden aangepakt (...) Eerst kwam het bestuur met positieve verhalen, zelfs nog in de laatste overlegvergadering. We waren dan ook stomverbaasd toen Philips geheel onverwacht de tegenvallende kwartaalcijfers bekendmaakte.' Vakbondsbestuurder H. Bijvank (Industriebond FNV) over het aftreden van Van der Klugt: 'Als hij inderdaad vervroegd aftreedt, verbaast me dat niet.'

Bijvank wijst op de slechte kwartaalcijfers die in schril contrast staan met alle mooie verhalen die Van der Klugt vlak voor de publicatie de wereld instuurde. 'Er klopt iets niet. Kennelijk heeft hij geen overzicht, weet hij niet wat er aan de hand is, wat er zich in het bedrijf afspeelt (...) Philips is niet gediend met dat soort managers.'

Bijvank gelooft overigens niet dat het vertrek van Van der Klugt veel consequenties zal hebben voor het beleid van de onderneming.

De centrale ondernemingsraad wil op korte termijn direct overleg met zowel de raad van commissarissen als de voorzitter van de groepsraad. De ondernemingsraad had al voor het bekend worden van het vertrek van Van der Klugt een afspraak gemaakt met mr. ir. F. C. Rauwenhoff, voorzitter van de hoofddirectie van de Nederlandse Philipsbedrijven, om op het vertrek aan te dringen. De ondernemingsraad wil nauwer betrokken worden bij het beleid van de groepsraad. De ondernemingsraad wordt, volgens Altena, niet of nauwelijks geraadpleegd als het om internationale ontwikkelingen gaat, of om zaken die het gehele concern aangaan. Hij vindt het sympomatisch dat de ondernemingsraad niet op de hoogte is gesteld van het vertrek van Van der Klugt. Overigens kon Altena gistermiddag bij Philips geen bevestiging krijgen van berichten dat Van der Klugt op korte termijn terugtreedt.

Volgens de ondernemingsraadvoorzitter wijst alles er op dat Philips de reorganisaties van de afgelopen jaren onverminderd zal voortzetten. Op sommige onderdelen - daar waar de grootste verliezen worden geleden of waar de meeste investeringen worden gedaan - zal de reorganisatie waarschijnlijk zelfs worden geintensiveerd, aldus Altena.

Als voorbeelden noemt hij de 'problematische' computeractiviteiten van Philips en het megabit-project 'waar Philips veel geld in heeft gepompt en dat nog steeds geen winst oplevert'.

Altena: 'Bij deze activiteiten zullen waarschijnlijk de nodige vraagtekens worden gezet.'

Of Philips computers en het megabit-project zal afstoten, kan Altena niet zeggen.

Over de mogelijke achtergronden van het vertrek van Van der Klugt merkt Altena op: 'Dekker heeft de organisatieveranderingen indertijd ingezet. Onder Van der Klugt zijn de reorganisaties doorgegaan. Maar ze hebben niet voldoende effect gehad. Wellicht dat dat spanning heeft opgeleverd tussen Dekker en Van der Klugt.' Altena verwacht overigens geen verdere ontslagen of mutaties in de groepsraad. Hij wijst er op dat er onlangs al een ingrijpende reorganisatie heeft plaats gehad in de groepsraad. Wel acht de voorzitter van de ondernemingsraad het wenselijk dat de top van het concern wordt uitgedund. 'Je kunt je afvragen of Philips de afgelopen jaren wel voldoende het mes heeft gezet in de eigen organisatie, vooral in de top.'

Op fabrieksniveau en uitvoerend niveau is er volgens Altena veel gekapt, maar vooral de bovenlaag van de organisatie is volgens hem nog te bureaucratisch.