Wolff

Het handelshuis Wolff voorziet voor 1990 een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening die zal uitkomen op het niveau van 1989 (f 4,6 miljoen), zo schrijft de directie in haar jaarverslag. De economische prognoses geven weliswaar geen redenen tot bezorgdheid, maar de groei lijkt Wolff het hoogtepunt te zijn gepasseerd. Over de ontwikkeling in een aantal sectoren is bovendien sprake van een toenemende onzkerheid door de hoge rente. Dat kan remmend werken op de bouwactiviteit en ook het kopen van consumentengoederen met consumptief krediet.

Hoewel de orderontvangst ten opzichte van het eerste kwartaal 1989 nog is toegenomen, is er wel een afzwakking van de groei waarneembaar. Zoals het er nu naar uitziet zullen de loonkosten sterker stijgen dan in het afgelopen jaar. Dat vraagt volgens de dcirectie om een nog stringentere kostenbewaking. Het investeringspeil bij Wolff zal weer relatief hoog zijn, vooral door nieuwbouwplannen en verdergaande automatisering.

De omzet van Wolff steeg vorig jaar van fl.142 miljoen naar fl.155 miljoen en de nettowinst van fl.2,6 miljoen naar fl.3 miljoen. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van fl.4,80 tot fl.5,40 per aandeel.