VVD verliest vrouw en kinderen van Voorhoeve

DEN HAAG, 11 mei - De echtgenote en de twee zoons van de vorige week teruggetreden VVD-leider Voorhoeve hebben gisteren een kleine bijdrage geleverd aan het behoud van onrust in de VVD. Zij hebben hun deel van het VVD-gezinslidmaatschap opgezegd. Mevrouw Voorhoeve is, wil niet zeggen waarom precies. Maar: 'Voor een ieder die de gebeurtenissen sinds 1 mei heeft gevolgd, is nadere uitleg overbodig', zegt ze.

De opzegging van mevrouw Voorhoeve en haar zoons vergroot ongetwijfeld de druk op partijvoorzitter Ginjaar, over wie in de achterban van de partij het verwijt groeit dat hij minstens even veel schuld heeft aan de impasse waarin de VVD zit als Voorhoeve. De opzegging van Voorhoeve's gezinsleden wekt op z'n minst de indruk dat het aftreden van Voorhoeve als fractievoorzitter van de VVD minder correct is verlopen dan het VVD-hoofdbestuur beweert.

Partijvoorzitter Ginjaar en enkele andere hoofdbestuursleden hadden Voorhoeve 'signalen' uit de achterban doorgegeven, dat er een ander gezicht nodig was voor de leiding van de partij. Op grond daarvan heeft Voorhoeve besloten als fractievoorzitter af te treden. Volgende week zaterdag wordt in Zwolle de algemene ledenvergadering gehouden, waar het hoofdbestuur verantwoording zal afleggen voor het gevoerde beleid. Gisteren nam de VVD-afdeling Roermond een motie aan waarin het optreden van het hoofdbestuur werd afgekeurd.