Toezegging Mitterrand aan De Klerk

PARIJS, 11 mei - De Franse president Mitterrand heeft zijn Zuidafrikaanse ambtsgenoot Frederik de Klerk toegezegd dat tijdens de vergadering van de Europese Raad eind juni in Dublin zal worden gesproken over de opheffing van de economische sancties tegen Zuid-Afrika.

Mitterrand zei dit gisteren na een gesprek van een uur met De Klerk in het Elysee. Volgens de Franse president moet Zuid-Afrika 'het proces van hervormingen zo snel mogelijk voortzetten'.

De Klerk wees Mitterrand daarbij op het verzoek om de economische sancties tegen Zuid-Afrika op te heffen. 'Mijn land heeft nieuwe economische impulsen nodig, nieuwe investeringen om werk voor alle Zuidafrikanen te scheppen', aldus De Klerk tijdens een persconferentie. De Klerk sprak ook met premier Michel Rocard over nieuwe vooruitzichten 'om landen in Afrika economisch te steunen'.

Frankrijk heeft traditioneel nauwe banden met Afrika en het moet steeds meer landen - die met grote economische problemen kampen - bijstaan.

Tijdens de topontmoeting van regeringsleiders en het Franse staatshoofd op 25 en 26 juni in Dublin zal Zuid-Afrika opnieuw op de agenda staan. Nederland heeft onlangs het initiatief genomen om de sancties op te heffen 'naarmate de hervormingen vorderen'.

Dit zogenoemde fasenplan, waarbij de beeindiging van de culturele boycot een eerste stap zou zijn, zal binnenkort in het kader van de Europese Politieke Samenwerking (EPS) worden besproken door de ministers van buitenlandse zaken van de EG-landen. Als binnen het EPS een zekere mate van overeenstemming bestaat over dit plan kan de Europese Raad in Dublin het voorstel omzetten in officiele politiek van de EG. De Klerk is bezig met een rondreis door West-Europa en hij is na zijn bezoek aan Frankrijk naar Griekenland gereisd. Volgende week doet hij Brussel aan voor een gesprek met de Belgische premier Martens en de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors. De Klerk wordt voorts ontvangen in Spanje, Italie, de Bondsrepubliek, Groot-Brittannie, Zwitserland en Portugal. (AFP)