Stad Rotterdam

Assurantieconcern Stad Rotterdam zal in de eerste helft van dit jaar haar deelneming in de Europeesche Verzekering Maatschappij (reis- en recreatieverzekeringen) vergroten van twintig tot veertig procent. Het belang van de Zwitserse Union Ruckversicherungs Gesellschaft neemt hierdoor af van tachtig tot zestig procent. De Europeesche Verzekering Maatschappij verwacht in 1990 een gelijk resultaat te behalen als in 1989. Doordat voorzieningen aanwezig zijn zal de invloed van de januari-stormen op het resultaat beperkt blijven. In 1989 groeide de nettowinst met fl.1,2 miljoen tot fl.6,2 miljoen. Het premie-inkomen nam toe met 4,7 procent tot fl.175 miljoen (1988 fl.167 miljoen), terwijl de totale omzet vijf procent steeg tot fl.189,2 miljoen. Het technisch resultaat ging 14 procent omhoog van fl.23,6 miljoen naar fl.26,9 miljoen en de kostenstijging bedroeg vijf procent tot fl.27,8 miljoen.