Schrappen aftrekbaarheid fiscale boete stuit op bezwaar

DEN HAAG, 11 mei - Staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) is niet enthousiast over het voorstel van CDA en PvdA om de aftrekbaarheid van administratief-fiscale boetes te schrappen. De beide coalitiepartijen willen een dergelijke bepaling toevoegen aan een wetsvoorstel van het kabinet om de fiscale aftrekbaarheid van strafrechtelijke boetes te schrappen.

Door ook de fiscale aftrekbaarheid van boetes die worden opgelegd wegens belastingfraude onder de werking van het wetsontwerp te brengen zou de opbrengst van de maatregel stijgen van ongeveer 10 miljoen naar 70 miljoen gulden per jaar. De bezwaren van de staatssecretaris zijn hoofdzakelijk van wetstechnische aard. Hij vindt dat een dergelijke maatregel beter in een andere wet kan worden geregeld.

De woordvoerders van CDA en PvdA, Vreugdenhil en Van der Vaart, hielden echter aan hun standpunt vast. Vreugdenhil zei het ongerijmd te vinden dat een belastingfraudeur die door de strafrechter wordt veroordeeld zijn boete voortaan niet meer fiscaal kan verrekenen, terwijl dat bij een veroordeling door de fiscale rechter wel mogelijk blijft.

Ook wijzigingsvoorstellen van Vreugdenhil en Van der Vaart om de aftrekbaarheid te schrappen van in andere EG-landen opgelopen strafrechtelijke boetes vielen bij de staatssecretaris niet in goede aarde. Boetes in andere landen worden opgelegd volgens de daar geldende wetten en die hoeven niet overeen te stemmen met hetgeen in Nederland gebruikelijk is, zo redeneerde hij.

Van Amelsvoort en minister Hirsch Ballin van justitie, die ook aan het debat deelnam, zullen in het kabinet peilen hoe de andere bewindslieden denken over de ingediende wijzigingsvoorstellen.