'Scholen zijn niet schoon genoeg'

DEN HAAG, 11 mei - Staatssecretaris Wallage (onderwijs) wil dat schoolbesturen de schoonmaakwerkzaamheden in hun gebouwen scherper gaan controleren. Uit onderzoek onder 89 basisscholen blijkt dat veel scholen minder schoon zijn dan ze volgens het contract met hun schoonmaakbedrijf zouden moeten zijn.

Dit schrijft Wallage in een brief die hij gisteren met het onderzoek naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Aanleiding voor het onderzoek vormden klachten van vooral ouders van kinderen met allergie-problemen over de stoffigheid van de klaslokalen.

Volgens het Astmafonds hebben de schoonmaakbeurten geleden onder de bezuinigingen in het basisonderwijs. Het onderzoek van het ministerie geeft daarvoor enige aanwijzing. Na een bezuiniging per 1 januari 1988 wijzigde de helft van de scholen hun schoonmaakcontract, waardoor minder vaak en minder grondig werd schoongemaakt. Het Astmafonds pleitte gisteren voor meer controle en meer geld voor de scholen. De materiele kosten in het basisonderwijs zijn echter met 300 miljoen gulden overschreden, zo werd onlangs bekend.

Opvallend is het geringe aantal scholen dat meewerkt aan onderzoeken naar klachten over stoffigheid. Tweehonderd van de driehonderd scholen die het Astmafonds aanzocht voor een onderzoek gaven niet thuis. Van de 288 scholen die werden aangeschreven voor het onderzoek van het ministerie bleven er 89 over: 22 procent liet ook na een rappel niets horen, 29 procent weigerde.

Het ministerie tast nog in het duister omtrent de oorzaken van de geringe respons. Volgens een woordvoerder zou deze erop kunnen duiden dat scholen een deel van het geld dat zij voor het schoonmaken ontvangen, voor andere doelen gebruiken. Het financieringssysteem in het basisonderwijs dat sinds 1985 van kracht is maakt dit mogelijk.