Pakhoed

Het contante deel bij de keuze van een uitkering in aandelen van Pakhoed over 1989 is bepaald op fl.2,36. Het totale dividend is fl.6,60 en kan geheel in contanten worden opgenomen dan wel voor 2,5 procent (nominaal fl. 0,50) in aandelen ten laste van de agioreserve plus fl.2,36 in contanten.