Nieuwe regel in strijd tegen handel in 'zwarte melk'

DEN HAAG, 11 mei - Minister Braks (landbouw) heeft een wijziging van de beschikking superheffing aangekondigd om de handel in zogenoemde zwarte melk aan te pakken. Volgens de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van landbouw (AID) heeft die handel overigens sinds begin april niet meer plaats.

De beschikking superheffing regelt in Nederland de uitvoering van de in Europees verband vastgestelde boete op te veel geproduceerde melk. Een aantal zakenmensen in Noord-Holland wisten de beschikking te omzeilen door zich op te werpen als tussenhandelaar en de melk voor de veehouders in het buitenland te verkopen. Braks wil de beschikking binnen drie weken zo wijzigen dat levering aan een koper wordt geacht te hebben plaats gehad op het moment dat de melk van het bedrijf wordt afgevoerd.

Braks kondigde een en ander gisteren in de Tweede Kamer aan. Hij zei dat met de nieuwste wijziging een 'vrijwel waterdicht systeem' ontstaat. De minister heeft de beschikking superheffing al herhaaldelijk gewijzigd om de handel in 'zwarte melk' tegen te gaan, maar zonder resultaat. De tot nu toe laatste wijziging, die het veehouders verbiedt melk te leveren aan anderen dan bij het Produktschap voor Zuivel geregistreerde kopers, zorgde er wel voor dat veehouders die 'zwarte melk' blijven leveren de heffing toch zouden moeten betalen. Maar de tussenhandelaren gingen nog steeds vrijuit.

Directeur A. de Hoogd van de statutair in Belgie gevestigde firma De Melkmakelaar, wilde vanmorgen geen commentaar geven op de aangekondigde wijziging van de beschikking. Evenmin wil hij zeggen of De Melkmakelaar nog actief is. De advocaten mr. R. Vreeken en mr. G. de Hoogd, die in maart openlijk spraken over de door hun bedachte constructie om de heffing te omzeilen, waren niet bereikbaar voor commentaar.

Het ministerie van Landbouw verwacht binnenkort gegevens uit Belgie die ertoe kunnen leiden dat leveranciers van 'zwarte melk' kunnen worden opgespoord en aan wie alsnog de superheffing kunnen worden opgelegd.

Braks sprak gisteren tegen dat hij te laat zou hebben gereageerd op het ontstaan van het 'zwarte melk' circuit. Volgens Braks is voor het eerst vorig jaar augustus door de AID geconstateerd dat door buitenlandse opkopers 'georganiseerd' melk van Nederlandse boeren wordt opgekocht.