Ministerie vordert 17.000 beurzen in

ROTTERDAM, 11 mei - Ruim elfduizend mensen die dit collegejaar studiefinanciering kregen moeten deze terug betalen. Zij hebben tot dusver niet aangetoond dat zij zijn ingeschreven bij een school, hogeschool of universiteit. Ook zo'n zesduizend studenten die inmiddels met hun studie zijn gestopt moeten de basisbeurs die zij na 1 september hebben ontvangen terug betalen, zo heeft de Informatiseringsbank bekend gemaakt. De betaling van de studiefinanciering aan de 17.000 betrokkenen was al op 1 maart gestopt. In de afgelopen twee maanden hebben ze nagelaten de informatie te verstrekken waarom deze had gevraagd waarna is besloten de ontvangen studiefinanciering terug te vorderen.