Lubbers: 'kansarme' moet sneller aan de slag

DEN HAAG, 11 mei - Premier Lubbers overweegt bedrijven te verplichten vaste percentages gedeeltelijk arbeidsongeschikten en etnische minderheden in dienst te nemen.

Alleen als de bedrijven toezeggen zich te zullen inspannen om moeilijk plaatsbaren in dienst te nemen, is hij bereid daar van af te zien.

Lubbers zegt dit in een interview met 'De Werkgever', het blad van de Christelijke Werkgeversorganisatie NCW. 'Ik zou me kunnen voorstellen dat de overheid belooft nu niet over te gaan tot quotum-maatregelen. Daar tegenover zou dan de inspanning van de bedrijven moeten staan om de inschakeling in de arbeid ook voor moeilijke groepen daadwerkelijk te verbeteren.' De premier zal in juni het zogenoemde 'voorjaarsoverleg' voeren met werkgevers en werknemers. Door de hoge loonontwikkeling dreigt de koppeling van de uitkeringen aan de lonen onbetaalbaar te worden en de werkgelegenheid in gevaar te komen. Maar Lubbers zegt weinig te verwachten van het aanscherpen van de in 1989 gemaakte afspraken over een beheerste loonkostenontwikkeling.

Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voelt niets voordwangmaatregelen voor werkgevers. 'Dat leidt alleen maar tot irritatie, en uiteindelijk tot niets.', zegt hij in een interview dat morgen in deze krant verschijnt. Hij houdt het erop dat het mogelijk is goede afspraken te maken met werkgevers en werknemers.