Lagere ziektekostenpremie in '91 voor groep bejaarden

RIJSWIJK, 11 mei - De particulier verzekerde bejaarden gaan vanaf volgend jaar ongeveer 30 gulden per maand minder ziektekostenpremie betalen. Het kabinet wil deze groep in de gelegenheid stellen hun standaardpakketpolis of maatschappijpolis te verruilen voor de goedkopere standaardpolis.

Ook andere groepen particulier verzekerden die nu een relatief hoge premie betalen, zouden er volgend jaar door een verplichte verkleining van de premieverschillen op vooruit gaan. Het kabinet denkt daarbij aan jongere (derde klas) verzekerden die nu meer betalen dan de premie voor de standaardpakketpolis.

Simons zei dat gisteren tijdens een toelichting op de plannen voor de stelselherziening in de gezondheidszorg waarover het kabinet een week geleden overeenstemming heeft bereikt. Deze plannen zijn gisteren bij de Tweede Kamer ingediend.

Het belangrijkste onderdeel van de kabinetsplannen vormt een basisverzekering tegen ziektekosten voor iedereen, die in 1995 moet zijn gerealiseerd. De komende jaren worden steeds stappen genomen om die basisverzekering te bereiken. De verkleining van de premieverschillen bij particulier verzekerden draagt ertoe bij dat er in 1995 geen onderscheid meer is tussen de ziekenfondsverzekering en de particuliere ziektekostenverzekering.

Simons zei gisteren dat niet alle groepen die er door de stelselwijziging in koopkracht op achteruitgaan op compensatie kunnen rekenen. De bedoeling is juist dat de nu zeer ongelijke lasten eerlijker worden verdeeld. Daarvan is geen sprake zijn als iedereen compensatie krijgt. Vanaf 1991 zal het kabinet jaarlijks bij het opstellen van de begroting bekijken of compensatie nodig is. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de koopkracht van de minima in beginsel door verhoging van de kinderbijslag op peil wordt gehouden.