Kamer wil onderzoek naar financien Veronica

Amsterdam, 11 mei - De Tweede-Kamerleden J. van Nieuwenhoven (PvdA) en M. Beinema (CDA) hebben minister d'Ancona (WVC) gevraagd een onderzoek in te stellen naar de financiele situatie van de omroep Veronica. Ook hebben zij gevraagd of intrekking van de zendmachtiging niet tot de sancties moet behoren die Veronica kunnen worden opgelegd.

De Kamervragen werden gistermiddag gesteld, zodra bekend werd dat Veronica betrokken is geweest bij de oprichting van de commerciele zender Veronique. Het rapport waaruit dat blijkt is niet vrijgegeven. Op 23 mei krijgt Veronica in een openbare hoorzitting de gelegenheid zich te verweren.

Het Commissariaat voor de Media heeft gisteren wel een verklaring uitgegeven waarin staat dat er volgens het onderzoek sprake is van het beschikbaar stellen door Veronica van geld, financiele garanties, personeel en 'know how'. De omroep heeft daarmee daadwerkelijk bijgedragen aan de totstandkoning van Veronique, aldus het Commissariaat. Ook was Veronica 'direct of indirect' aandeelhouder van RTL Veronique. Het Commissariaat meent dat deze betrokkenheid met vermindering van zendtijd en een boete moet worden bestraft.

Van Nieuwenhoven constateert dat Veronica de Mediawet op verschillende punten heeft overtreden en dat intrekking van de zendmachtiging niet mag worden uitgesloten. Niet alleen heeft Veronica bijgedragen aan de winst van een onderneming, de omroep heeft ook zonder toestemming van het Commissariaat activiteiten ontplooid die niet tot zijn taak kunnen worden gerekend.

Een nieuw onderzoek naar de financien van Veronica zou duidelijkheid moeten scheppen over de diverse B. V.'s die rond de omroep bestaan. 'Er zijn zo veel publicaties geweest over de betrokkenheid van Veronica bij verschillende B. V.'s en over personele en financiele verstrengelingen dat een onderzoek het overwegen waard is', verklaarde Van Nieuwenhoven.