Ds. S. Wijnsma, christelijk-gereformeerde ...

Ds. S. Wijnsma, christelijk-gereformeerde predikant en een van de oprichters van de Evangelische Omroep, is op 65-jarige leeftijd overleden. Na de oprichting van de EO in 1967 was hij vele jaren vaste medewerker van deze omroep. Wijnsma werd na zijn theologische studie in Apeldoorn in 1953 predikant in Broek op Langedijk en was daarna achtereenvolgens legerpredikant, wijkpredikant in Rotterdam, industriepredikant in Rozenburg en evangelisatiepredikant in Zwolle. Op 1 juni 1989 ging hij met emeritaat.

Drs. J. Berteling (45) wordt per 1 juni directeur van SNV, de Nederlandse Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking en Bewustwording in Den Haag. Hij volgt drs. M. A. Peters op die in dienst van het ministerie van buitenlandse zaken is getreden. Berteling komt ook van dat departement waar hij sinds 1971 heeft gewerkt. Hij is daar hoofd van de afdeling plattelandsontwikkeling bij Ontwikkelingssamenwerking. Berteling is ook vice-voorzitter van de Nederlandse Sport Federatie. De SNV heeft 650 ontwikkelingswerkers onder contract in dertig ontwikkelingslanden.

Dr. J. Kremers, die gisteren afscheid nam als commissaris van de koningin in Limburg, is benoemd tot Groot-Officier in de Orde van Oranje-Nassau bij bevordering. Minister Dales (binnenlandse zaken) speldde hem de versierselen op. Van provinciale staten kreeg hij de provinciale erepenning in goud. Minister Dales sprak vol waardering over het werk dat Kremers in de voorbije dertien jaar voor Limburg heeft verricht. Bij Kremers' aantreden in 1977 verkeerde Limburg in een economische crisis, aldus de minister, maar bij zijn vertrek is deze provincie uit een diep dal omhoog geklommen. Door het modern leiderschap van Kremers, die gisteren 57 jaar werd, heeft Limburg een plaats veroverd op internationaal niveau, aldus Dales. Fractie-voorzitter Tindemans van de PvdA merkte op dat Kremers te weinig PvdA-burgemeesters in Limburg heeft benoemd. Drs. A. Resoort, fractie-voorzitter van D66, noemde Kremers' zwakke punt dat hij zich niet onderscheiden heeft op het gebied van inspraak, zeggenschap en openheid.

Minister Dales hangt de Limburgse commissaris van de koningin Kremers de versierselen om. (Foto ANP)