BTW-plicht vervalt voor banenpools

DEN HAAG, 11 mei - De banenpools die na de zomer plaatsmoeten gaan bieden aan uiteindelijk 21.000 langdurig werklozen worden niet BTW-plichtig. Daarmee is de laatste hobbel genomen in de discussie over de pools. Het toekomstige bestuur van de arbeidsvoorziening (overheid en sociale partners) heeft gisteren unaniem positief over de banenpools geadviseerd. Deze zijn bestemd voor zeer moeilijk plaatsbare werklozen. De banenpools lenen deze werklozen uit aan gemeenten of gesubsideerde instellingen. Doorstroming naar een vaste baan in de marktsector is in beginsel mogelijk. Wie in een banenpool terechtkomt, wordt regelmatig beoordeeld op mogelijke doorstroming naar een vaste arbeidsplaats. Begeleiding en scholing kunnen dat vergemakkelijken.