Bonden en Philips bereiken akkoord over nieuwe CAO

EINDHOVEN, 11 mei - Philips en de vakbonden hebben vanmorgen na 21 uur onderhandelen een akkoord bereikt over een twee-jarige CAO, die geldt voor 62.000 werknemers. In twee jaar tijd komt er een loonsverhoging van in totaal 6,75 procent. De bonden hadden 6 (CNV) en 8 procent (FNV) geeist. De onderhandelaars van de bonden zeiden vanochtend allen zeer tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Hoofddirecteur ing. F. van den Brand van Philips zei dat de onderneming, gezien de toenemende spanning op de arbeidsmarkt, 'positief is meegegaan met de loonontwikkeling'. Afgesproken werd verder de pensioenleeftijd, die nu voor eenderde van het personeel op 60 jaar ligt, te verhogen naar 65 jaar voor mensen die vanaf 1 januari volgend jaar bij de onderneming in dienst treden. De pensioenpremie gaat met 1 procent omlaag. Verder behoudt het lagere personeel zeven ADV-dagen en levert het middelbaar- en hoger personeel ze in tegen een vergoeding van 3 procent. Daarop was vooral aangedrongen van de kant van het hoger personeel, dat zegt onder toenemende druk te moeten werken wegens de ADV-dagen. (Bij zowel ADV-dagen als ATV-dagen gaat het om beperking van de arbeidstijd. ADV is het ruimere begrip, waaronder ook de indirecte arbeidstijd-effecten van diverse CAO-afspraken vallen. De begrippen worden vaak doorelkaar gebruikt.) Voor 1993 moet een studie naar de zogenoemde flexibele pensionering zijn afgerond. Die zal dan waarschijnlijk in de volgende contractperiode worden ingevoerd. Ook heeft Philips zich verplicht om 2.000 zogenoemde moeilijk plaatsbaren aan te nemen. Deze week maandag nog had Philips het met de Industriebond FNV aan de stok gekregen. De bond had een demonstratie in Eindhoven georganiseerd om het CAO-overleg onder druk te zetten. Daaraan namen tussen de 2.500 en 3.000 mensen deel. Die actie noemde Philips toen in een paginagrote advertentie in het Eindhovens Dagblad 'overbodig, onzorgvuldig en betreurenswaardig'.

Van den Brand zei dat het om een 'vormvariabele' ging, die 'niet door alle partijen is gewaardeerd'.

H. Bijvank van de Industriebond FNV meende dat de demonstratie ertoe heeft bijgedragen dat er een 'voorbeeldige CAO' tot stand is gekomen. 'Op alle onderdelen die we aan de orde stelden hebben we belangrijke verbeteringen bereikt.'

' Dat is', aldus Bijvank, 'de verdienste van onze achterban.' Volgens Bijvank komt er ook een betere betaling van het ploegenwerk. 'Daardoor komen er in feite nog enkele procenten inkomensverbetering bovenop.' Bestuurder W. ter Wellen van de Federatie van hoger Philips-personeel (FHPP) sprak van een 'CAO met allure'.

'We hebben er een goede loonsverhoging uit gesleept en de kwestie van de ADV-dagen naar genoegen geregeld. Alleen de verlegging van de pensioengrens naar 65 jaar voor nieuwkomers hebben we moeten accepteren.' Onderhandelaar D. Terpstra van de Industriebond CNV sprak van een CAO 'die staat'.

'Het resultaat kan de toets der kritiek ruimschoots doorstaan.'

Volgens onderhandelaar A. Verhoeven van de Unie BLHP staat de nieuwe CAO 'bol van kwaliteit. Vooral voor het middenkader is er nu eindelijk