Beperking van fiscale bevoordeling autoforensen

DEN HAAG, 11 mei - De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel om automobilisten voor het woon-werkverkeer geen fiscale tegemoetkoming meer te geven als zij meer dan 30 kilometer van hun werk wonen. Alleen VVD en Centrum Democraten stemden tegen de aftopping van het reiskostenforfait.

Volgens een op de valreep ingediend wijzigingsvoorstel van CDA en PvdA mogen werkgevers ook aan werknemers die binnen een afstand van 10 kilometer met het openbaar vervoer naar hun werk reizen een belastingvrije vergoeding geven. Als gevolg van het wetsvoorstel mogen automobilisten die een of meer collega's meenemen naar het werk een belastingvrije vergoeding van 44 cent per kilometer ontvangen. Het reiskostenforfait is op deze werknemers dan niet meer van toepassing. In het ontwerp is ook een wijziging opgenomen van de fiscale inkomensbijtelling voor de 'auto van de zaak'. VVD'er Linschoten acht het voorstel een 'juridisch monstrum' en in strijd met bepalingen over gelijke behandeling in het VN-verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten. Groen Links bleek de enige partij die nu al een volledige afschaffing van het reiskostenforfait voor automobilisten wenst. De Eerste Kamercommissie voor financien zal zich op 22 mei over het voorstel buigen. Daarna moet de voltallige Senaat nog beraadslagen. Gaat de Eerste Kamer akkoord, dan krijgt de aftopping van het forfait waarschijnlijk pas op 1 juli haar beslag. Het kabinet ging nog uit van 1 juni als invoeringsdatum.