Arts AMC bewust ontzien na ongeluk Aids-besmetting

ROTTERDAM, 11 mei - 'Het is bepaald geen gemakkelijke beslissing geweest', zegt dr. P. Lens, inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid in Noord-Holland. Hij reageert daarmee op de vraag waarom is afgezien van een tuchtrechtelijke procedure tegen de specialist-in-opleiding in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam die eind vorig jaar een fout beging waardoor een 58-jarige man met het AIDS-virus (HIV) werd geinfecteerd. 'We hebben er veertien dagen over vergaderd en toen besloten de zaak niet aanhangig te maken.' Het besluit van de inspectie is gebaseerd op een aantal overwegingen. 'In de eerste plaats heeft de arts meteen zijn fout ingezien, direct maatregelen genomen en zijn schuld zonder meer bekend', aldus Lens. 'Daarbij komt dat het verwisselen van spuiten zo'n evidente fout is, dat het nogal merkwaardig zou zijn daar een oordeel van een college van deskundigen over te vragen. Daar kan een leek ook een antwoord op geven.' Een volgende reden om de zaak te laten rusten waren de omstandigheden waaronder de fout werd begaan. De arts had vlak voor het ongeluk een 'akelige prive-mededeling' gekregen, had geen enkele hulp op de afdeling en vond het onder die omstandigheden vervelend om een doodzieke AIDS-patient te moeten behandelen. 'Wat ook van invloed is geweest was de houding van het slachtoffer. Hij nam het de arts absoluut niet kwalijk en stond op het standpunt dat een fout heel menselijk is. We hebben hem wel gewezen op de mogelijkheid de officier van justitie op de hoogte te stellen om te zien of een strafrechtelijke vervolging mogelijk was. Daar wilde de man geen gebruik van maken', aldus dr. Lens. 'Bovendien heeft hij besloten met hulp van een advocaat langs civielrechtelijke weg het ziekenhuis aansprakelijk te stellen.'

'Wij zijn hier met z'n vieren belast met de inspectie voor geheel Noord-Holland. Dat is bijna niet te doen. Wij hebben dus als stelregel dat als het maar even kan wordt afgezien van procedures bij het Medisch Tuchtcollege. Daar gaat namelijk heel veel werk in zitten en dat gaat weer ten koste van andere taken', zo verklaart Lens verder.

Het AMC heeft inmiddels besloten om op de betreffende afdeling niet langer twee mensen tegelijkertijd in een ruimte te behandelen. Het ziekenhuis heeft er na het ongeluk nadrukkelijk niet voor gekozen AIDS-patienten voortaan geheel apart van de rest van het ziekenhuis te behandelen. 'Dat hebben we van begin af aan niet gewild', zegt internist dr. S. A. Danner van de AIDS-afdeling van het AMC, 'en dat zullen we ook in de toekomst niet doen. Het separeren van AIDS-patienten vinden we moreel onaanvaardbaar en dergelijke maatregelen behoeven ook niet nodig te zijn als iedereen zich nauwkeurig aan de voorschriften houdt'.