AMERONGEN - De restauratie van het kasteel ...

AMERONGEN - De restauratie van het kasteel Amerongen (provincie Utrecht) dreigt te worden stopgezet. De Stichting Kasteel Amerongen begon de restauratie, verdeeld over tien jaar, in 1988. De eerste fase is net gereed, maar het Rijk heeft geen geld meer voor de volgende fase. Met ingang van dit jaar wordt de subsidie voor de restauratie van monumenten niet meer centraal geregeld, maar verdeeld over de gemeenten. Om het project, waarmee in totaal achttien miljoen gulden is gemoeid, toch te laten doorgaan, moet de stichting op zoek naar particuliere investeerders. Volgens voorzitter dr. A. W. Vliegenthart is het onverantwoord om de restauratie nu te stoppen. 'Er is al viereneenhalf miljoen gulden in geinvesteerd.'

(Foto NRC Handelsblad/ Freddy Rikken)