Zelfstandig inkoopbureau maakte minder verlies

ZWOLLE, 10 mei - Het Nederlands Inkoop Centrum (NIC) boekt 'bevredigende' resultaten. Directeur drs. ing. H. Zwijnenberg zei dit gisteren bij de feestelijke viering van de privatisering van het Rijksinkoopbureau tot de NV NIC, die op 1 mei haar beslag heeft gekregen. De overheid behoudt voorlopig honderd procent van de aandelen. Eind vorige maand werden bedrijfsleiding en bonden het eens over een CAO. Volgens Zwijnenberg bedroeg de omzet over de periode van 1 januari 1989 tot en met april 1990 ongeveer 225 miljoen gulden. Ruim de helft hiervan werd kwam van leveringen uit eigen magazijn. Zo'n twintig procent van de omzet kwam uit verhuur en lease van goederen. Overige activiteiten, waaronder advisering, leverden ook twintig procent van de omzet op. Het exploitatietekort bedroeg over de afgelopen zestien maanden ongeveer 5 miljoen gulden. In 1987 en 1988 beliepen de exploitatieverliezen nog respectievelijk 30 miljoen en bijna 20 miljoen gulden. In juli wordt een gecombineerd jaarverslag gepresenteerd over de periode 1989 plus de eerste vier maanden van dit jaar.

De NIC-directeur noemde zijn bedrijf 'levensvatbaar en springlevend'.

De werkzaamheden die het NIC voor de overheid doet, zijn overigens wel aanzienlijk teruggelopen. Zwijnenberg zei in een nadere toelichting dat de bemiddelde waarde aan goederen en diensten voor de overheid vorig jaar met een kwart is gedaald. De totale bemiddelde waarde beliep de afgelopen jaren steeds zo'n drie miljard gulden. Volgens Zwijnenberg zal het NIC in zijn activiteiten 'prioriteit' blijven geven aan de collectieve sector. 'Ten aanzien van de private markt zullen we ons selectief opstellen.'