Weer dode aan Britse kant van Kanaaltunnel

LONDEN, 10 mei - De bouwers van de Kanaaltunnel, de Frans-Britse aannemerscombinatie Transmanche Link, moeten vandaag bij de Britse minister voor werkgelegenheid op het matje komen om zich te verantwoorden over onveilig geachte werkomstandigheden.

Gisteren dwong de Britse arbeidsinspectie de aannemer het werk aan een zijde van de tunnel stil te leggen, nadat een bouwvakker dodelijk bekneld was geraakt. Daarmee viel aan Britse kant de zesde dode binnen achttien maanden. Aan Franse zijde viel in dezelfde periode slechts een dode te betreuren. De Engelse minister Michael Howard zegt ernstig bezorgd te zijn over de aard van de ongelukken aan Britse kant.

Een woordvoerder van de arbeidsinspectie zei gisteren dat 'vele veiligheidsaspecten onder de aandacht van Transmanche Link moeten worden gebracht'.

De Britse aannemers binnen de combinatie, Translink Joint Venture, moeten eerst een serie verbeteringen in hun werkprocedures aanbrengen voor ze toestemming krijgen de boorwerkzaamheden te hervatten. Werk aan twee van de vijf boorgangen ligt daardoor aan de Engelse kant van het project stil - naar Translink Joint Venture verwacht 'voor niet meer dan een dag of wat'. Maar de grootste vakbond van bouwvakkers aan Britse zijde, de TGWU, wil dat de arbeidsomstandigheden aan een diepgaander onderzoek worden onderworpen om 'de slachting die wordt aangericht bij de aanleg van de Kanaaltunnel ten einde te brengen'. Het laatste ongeluk in de serie van zes gebeurde toen een bouwvakker bekneld raakte tussen machinaal aangebrachte betonnen segmenten tunnelbekleding. Hij was daarmee de vierde dode door beknelling. Twee andere werknemers aan Britse zijde werden door treinen overreden.

De arbeidsinspectie legde eerste het werk stil voor een nader onderzoek en besloot na vierentwintig uur een formeel verbod tot verder boren op te leggen in afwachting van verbeterde arbeidsomstandigheden.

Het verbod betekent opnieuw gezichtsverlies voor de Britse aannemers binnen Transmanche Link, die vergeleken met hun collega's aan Franse zijde achterop zijn met het werk. Geschat wordt dat elke dag stilliggen twee miljoen pond schade oplevert, plus een achterstand in het graven van de tunnelgangen van maximaal 40 meter.

De partners in de aanleg van de Kanaaltunnel moeten elkaar in november a.s. onder de zeebodem tegen komen. De Kanaaltunnel, die, volgens voortdurend duurder worden ramingen, op dat moment 7,5 miljard pond zal hebben gekost, moet dan in de zomer van 1993 worden opengesteld voor vracht- en personenvervoer per trein en shuttle.

    • Hieke Jippes