VNU wil af van weekblad De Tijd, uitgever HP bestudeertoverneming

AMSTERDAM, 10 mei - Het uitgeversconcern VNU zoekt voor het opinieweekblad De Tijd een andere uitgever. De VNU wil zijn activiteiten in de sector opinieweekbladen staken. De Hollandse Pers Unie (HPU), uitgever van de Haagse Post (HP), bestudeert overneming van het weekblad.

Volgens voorzitter T. Crijnen van de redactieraad van De Tijd wordt nagegaan of het mogelijk het blad als zelfstandige uitgave bij de HPU onder te brengen. Dit was voor de redactie raad de enig aanvaardbare optie. De andere mogelijkheid hield een volledige fusie in met de Haagse Post. De redactie van De Tijd en de HP hebben hierover enige tijd geleden al gesproken. Het voorstel werd door beide partijen afgewezen.

Crijnen vindt het nogal wrang dat de VNU, die vorig jaar een nettowinst van 159 miljoen gulden boekte, van De Tijd af wil. Het gaat redelijk goed met het weekblad. De oplage ligt momenteel op 35.000 exemplaren, is stabiel en de advertentiemarkt trekt weer aan. 'Dat de VNU nu geen plaats meer heeft voor De Tijd stemt ons niet vrolijk. Het verlies van De Tijd is beperkt en ze zouden toch iets van uitgevers trots moeten hebben en dit opinieblad moeten willen behouden', aldus Crijnen.

H. Van Brussel, uitgever van HP, bevestigt dat hij zich momenteel over de cijfers buigt die moeten uitwijzen of het aantrekkelijk is De Tijd over te nemen. De Hollandse Pers Unie is voor 32 procent eigendom van de SDU, de voormalige Staatsdrukkerij. Deze grote Haagse uitgeverij en drukkerij heeft een optie het bedrijf in 1994 geheel over te nemen. 'De SDU wil denk ik geen tweede opinieblad', aldus Van Brussel vanmorgen.

Ook de redactie van de Haagse Post zit niet te wachten op de komst van De Tijd. De HP redactie heeft enige ervaring met een uitgever die twee weekbladen publiceerde omdat het ooit was ondergebracht bij de Weekbladpers, uitgever van onder meer het weekblad Vrij Nederland.

Bij De Tijd gaat de redactie ervan uit dat op korte termijn een besluit zal vallen. Per 1 juli vertrekt hoofdredacteur T. van der Meulen naar het het Brabants Dagblad. Het zoeken naar een opvolger voor Van der Meulen is uitgesteld, gezien de onzekere toekomst van het weekblad. Ook bij de HP is de de functie van hoofdredacteur vacant. J. Jansen van Galen, die deze functe vervult, vertrekt zodra er een opvolger is gevonden. Ook hier ligt het zoeken naar de juiste kandidaat stil. Vast staat dat adjunct-hoodredacteur G. van de Westelaken binnenkort vertrekt. Hij wordt 'managing editor' van de Nederlandse editie van het blad Esquire, die door uitgeverij De Vrijbuiter uitgegeven zal worden. Met de Haagse Post gaat het minder goed dan met De Tijd. De oplage schommelt rondom de 22.000 exemplaren.