Veronica betrokken bij oprichting Veronique

HILVERSUM, 10 mei - De omroep Veronica is betrokken geweest bij de oprichting van het commerciele televisiestation RTL-Veronique. Het Commissariaat voor de Media verbindt deze conclusie aan een accountantsonderzoek. Het commissariaat wil Veronica straffen met gedeeltelijk intrekking van de zendtijd. Daarnaast wordt overwogen deze omroep een boete op te leggen.

Het accountantsbureau Reijn de Blaay heeft in opdracht van het Commissariaat de betrokkenheid van Veronica bij de oprichting van Veronique onderzocht. 'Door het beschikbaar stellen van financiele middelen en garanties, menskracht en know how heeft Veronica daadwerkelijk steun verleend aan de totstandkoming van RTL-Veronique vorig jaar', aldus drs. G. J. Heyne den Bak, lid van het Commissariaat voor de Media.

Tijdens het onderzoek naar de status van Veronique en de toelating van het station tot de Nederlandse kabels, liet Veronica weten 'direct noch indirect' aandelen te hebben in de commerciele omroep. Ook dit is onjuist, zo blijkt uit het onderzoek. Deze activiteiten acht het Commissariaat in strijd met de Mediawet waarin de Hilversumse omroepen verboden wordt 'dienstbaar te zijn aan winst door derden'.

Heyne den Bak wilde aan deze summiere informatie nog slechts toevoegen dat geruchtmakende publikaties in het weekblad Nieuwe Revu over de betrokkenheid van een aantal Veronica medewerkers bij een B. V. die aandeelhouder van Veronique was, de aanleiding voor het onderzoek vormden.

Veronica-directeur Rob Out bevestigde vanmorgen het onderzoek te hebben ontvangen. 'Het is aan onze juristen voorgelegd', zei hij. Out weigerde verder commentaar. Op 23 mei wordt een hoorzitting gehouden waarin Veronica zich kan verweren.