Strukton Groep

Strukton, de bouwonderneming van de Spoorwegen, heeft verleden jaar een nettowinst geboekt van fl.3,7 miljoen tegen fl.2,4 miljoen in 1988. Haar kasstroom (afschrijvingen plus winst minus dividend van fl.1 miljoen) verbeterde van fl.6,2 miljoen tot fl.7,7 miljoen. De omzet opgeleverde werken nam toe van fl.228,4 miljoen tot fl.323,7 miljoen. Strukton verwacht dat de omzet dit jaar iets boven die van 1989 zal uitkomen en dat winst en investeringen zullen toenemen. Een verdere groei van de omzet kan voor een aantal werkmaatschappijen een te grote belasting voor de huidige organisatie betekenen, aldus Strukton.