Schouwburg

Gedeputeerde Staten van Utrecht willen een miljoen gulden bijdragen aan de reconstructie van de Stadsschouwburg in Utrecht. In totaal is voor de reconstructie twaalf miljoen nodig. Het gemeentebestuur heeft ook de ministers van EZ en WVC om subsidie gevraagd.