Rijkspolitie geeft vrouw de voorkeur bij aanmeldingen

VOORBURG, 10 mei - Driekwart van de plaatsen op het opleidingsinstituut van de rijkspolitie in Harlingen is voortaan bestemd voor vrouwen. Met deze maatregel wil de rijkspolitie het aantal vrouwen bij de politiekorpsen zo snel mogelijk vergroten. De klassen van de school zullen bestaan uit vijftien vrouwen en vijf mannen. De opleidingscapaciteit is verhoogd van tachtig naar 120 per jaar, er is dus in totaal plaats voor negentig vrouwen en dertig mannen. De overheid wil het aandeel van vrouwen in het politiekorps vergroten tot ten minste 25 procent. De klassen bestaan nu slechts voor een minderheid uit vrouwen, hun aantal varieert van vijf tot zeven.