'Psychologische test allochtoon misleidt'

UTRECHT, 10 mei - Uit de meest gangbare psychologische tests blijkt nauwelijks of allochtone sollicitanten geschikt zijn voor de beoogde functie. De tests houden te weinig rekening met hun achtergronden. Tot die conclusie komt de Test Screenings Commissie, die op intitiatief van het Landelijk Bureau Racismebestrijding de twintig meest gebruikte tests heeft onderzocht. De kritiek richt zich onder meer op het gebruik van moeilijke woorden, beeldspraak, ingewikkelde zinnen en 'vervreemdende' vragen. De commissie wil dat toepassing van de tests bij allochtonen zoveel mogelijk wordt beperkt en dat de bestaande tests worden aangepast.