Metaal wil vakmensen uit buitenland halen

ZOETERMEER, 10 mei - De werkgevers in de metaal- en electrotechnische industrie, verenigd in de FME, willen in het buitenland personeel werven als het tekort aan vaklieden niet snel afneemt. De bedrijfstak heeft momenteel 3.500 tot 1.000 vacatures, waarvan 60 procent moeilijk vervulbaar is. De huidige schaarste aan gekwalificeerd personeel wordt volgens de FME veroorzaakt door onvoldoende instroom van jongeren. Voorts is de kwaliteit van het beroepsonderwijs beneden de maat en heeft de bedrijfstak een negatief imago. Vorig jaar orienteerde de FME zich in Spanje en Portugal op de mogelijkheden om in deze landen vaklieden te werven. Daarmee haalde de FME zich de woede van de Nederlandse vakbonden op de hals. 'Het probleem is nog steeds aanwezig', aldus FME-voorzitter drs. J. Blankert gisteren bij de presentatie van het jaarverslag 1989. Blankert sluit niet uit dat de FME opnieuw aan het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid toestemming zal vragen om vaklieden uit het buitenland te halen. Verschillende Nederlandse metaalbedrijven hebben al geruime tijd Britten en Ieren in dienst. Uit een enquete onder 665 bij de FME aangesloten bedrijven blijkt dat bijna 80 procent problemen verwacht met het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Meer dan zestig procent van de bedrijven verwacht een toename van het aantal werknemers.

Gezien de schaarsteproblemen op de arbeidsmarkt blijft de FME zich met hand en tand verzetten tegen verdergaande arbeidstijdverkorting. Blankert noemde het CAO-akkoord in de Westduitse metaalindustrie, waarin de invoering van de 35-urige werkweek in 1995 is opgenomen, 'een stap in de verkeerde richting op een verkeerd moment'.

Navolging van het akkoord is volgens Blankert uitgesloten.