Kritiek op standaardwerk over de oorlog in Zeeland

MIDDELBURG, 10 mei - De historicus G. van der Ham heeft in zijn boek Zeeland 1940-1945 fouten gemaakt, onvoldoende bronnen geraadpleegd en het belang van militaire operaties in de provincie onderschat. Deze beschuldigingen uiten twee Middelburgse amateur-historici.

Het boek Zeeland 1940-1945, deel 2, werd begin april gepresenteerd. Het geldt, samen met het eerste deel dat door een ander werd geschreven, als standaardwerk voor de oorlogsgeschiedschrijving in Zeeland. De provincie subsidieerde het tweede deel met ruim vier ton. Van der Ham promoveerde op het boekwerk.

De twee Middelburgse amateur-historici, Sakkers en Houterman, zijn gespecialiseerd in de militaire aspecten van de oorlog. Tegelijk met het uitkomen van het boek van Van der Ham presenteerden zij een boek over de 'Atlantikwall' in Zeeland en Vlaanderen tijdens de oorlogsjaren.

Van der Ham slaat, volgens hen, de plank regelmatig mis. Zo zou hij afkortingen verkeerd gebruiken en bij voorbeeld generaal der infanterie Von und zu Gilsa, een van de belangrijkste militairen in zuidwest-Nederland, aanzien voor veldmaarschalk Rommel. De twee vinden verder dat Van der Ham militaire operaties, zoals de terugtocht van de Duitse troepen vanuit Normandie via Zeeland, te weinig gedegen en te beknopt beschrijft. Een derde punt van kritiek betreft zijn bronnenonderzoek. Houterman en Sakkers hebben, naar eigen zeggen, belangrijke documenten uit archieven opgediept, terwijl Van der Ham niet eens in die archieven zou hebben gezocht.

De auteur, dr. Van der Ham, reageert gepikeerd op de kritiek van de twee amateur-historici. 'Zij hebben niet begrepen dat ik een beeld moest schetsen van alle aspecten van de oorlog in Zeeland en niet alleen van de militaire kant. Ik heb dus keuzes moeten maken'.

Hij ontkent dat hij bepaalde zaken heeft onderbelicht. Van der Ham sluit niet uit dat er onjuistheden in zijn werk zijn geslopen. 'Maar dat zijn kleine foutjes. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Daar ontkom je bijna niet aan'.

Onjuistheden worden volgens hem bij de volgende drukken hersteld.