Kort geding tegen Aids Fonds wegens beschuldiging

ROTTERDAM, 10 mei - De stichting NFBOPA, een fondswervende organisatie voor de opvang van AIDS-patienten waarnaar de politie een onderzoek wegens oplichting doet, spant een kort geding aan tegen het AIDS Fonds. De stichting NFBOPA eist van het AIDS Fonds dat een deze week verzonden persbericht wordt gerectificeerd. Daarin werd gesuggereerd dat de stichting NFBOPA geen 'nobele bedoelingen' heeft bij de fondswerving voor een opvanghuis voor terminale AIDS-patienten. Bovendien wordt mr. J. Hulsenbek, bestuurslid van het AIDS Fonds en advocaat-generaal bij het gerechtshof in Arnhem, gedagvaard omdat hij onrechtmatig zou hebben gehandeld. Dit zegt de advocaat van de stichting NFBOPA, mr. J. Dassen.

Hulsenbek deed deze week namens het AIDS Fonds aangifte van oplichting door de stichting NFBOPA. In het persbericht veronderstelde het AIDS Fonds dat de stichting NFBOPA malafide is, omdat de stichting haar fondswervende activiteiten was begonnen zonder voorafgaand contact met gevestigde AIDS-organisaties. Coordinator A. Vermolen van de stichting NFBOPA zegt dat haar stichting 'uitsluitend nobele bedoelingen' heeft. Ze stelt dat de stichting vier miljoen gulden wil inzamelen voor een opvanghuis voor AIDS-patienten. Bovendien is er volgens Vermolen wel degelijk met het AIDS-fonds contact opgenomen. Het AIDS Fonds bestrijdt dit. Advocaat Dassen van de stichting poogde gisteren en vanmorgen vergeefs in gesprek te komen met bestuursleden van het AIDS-fonds om 'de zaak uit de wereld te helpen'.

Het AIDS Fonds heeft 'hangende het onderzoek' geen behoefte aan contact, aldus een woordvoerster. Ze zegt dat het AIDS Fonds het persbericht 'op dit moment' niet rectificeert. Dassen startte vanmorgen een kort geding-procedure. Hij is vooral verontwaardigd over het optreden van Hulsenbek, die geen contact met de stichting wenst.