Kort geding over CAO in haven van Rotterdam

ROTTERDAM, 10 mei - De Vervoersbond FNV heeft het Rotterdamse stuwadoorsbedrijf Seaport voor de rechter gedaagd omdat het zich volgens de vakbond niet aan de CAO houdt. Een deel van het personeel werkt regelmatig vier tot acht uur per dag over. De directie van Seaport wil tot het kort geding van 29 mei niet op de beschuldigingen van de FNV reageren.

De zaak tegen het stuwadoorsbedrijf vloeit voort uit de zogenoemde operatie Stofkam, die de vervoersbond twee maanden geleden is begonnen. Tijdens onverwachte bedrijfsbezoeken heeft de FNV vastgesteld dat een aantal werkgevers zich niet houdt aan de CAO. De collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dat havenarbeid in Rotterdam alleen mag worden verricht door vaste werknemers van de stuwadoorsbedrijven. Zij mogen in drukke tijden worden bijgestaan door gekwalificeerde havenwerkers van de gezamelijke arbeidspool. Maar een aantal bedrijven huurt voor piekuren arbeidskrachten in via koppelbazen of laat het personeel stelselmatig overwerken, aldus de FNV. De werkgeversvereniging SVZ erkent dat zowel Seaport als andere bedrijven zich niet aan de CAO houden. 'Wij dringen ook al jaren aan op wijzigingen in de CAO, zoals ruimere tewerkstellingsmogelijkheden 's nachts en in het weekeinde, maar de leden van de vervoersbond willen daar niet aan', zegt CAO-onderhandelaar P. van der Sluis van de SVZ. Twee gesprekken tussen de FNV en de SVZ hebben niets opgeleverd. Wel heeft de actie van de FNV volgens bestuurder J. Verroen al geleid tot werkonderbrekingen en de verwijdering van twee koppelbazen uit de haven. Als de vervoersbond erin slaagt via de rechter af te dwingen dat Seaport zich aan de CAO houdt, zullen zaken tegen andere bedrijven volgen, aldus Verroen. 'Dat zal tot gevolg hebben dat schepen langer blijven liggen en dat is slecht voor de haven', meent Van der Sluis.