Jaarlijks 1,5 miljoen voedselvergiftigingen

ROTTERDAM, 10 mei - Een op de tien Nederlanders wordt jaarlijks getroffen door een voedselvergiftiging. Dit cijfer maakte dr. F. Schuring, hoofd van de inspectie gezondheidsbescherming, gisteren bekend op een symposium over landbouw, milieu en gezond voedsel.

Schuring, die op de bijeenkomst onder meer pleitte voor strengere hygienische voorwaarden (codes) bij de produktie van levensmiddelen, stelde dat de 1,5 miljoen gevallen van voedselvergiftiging jaarlijks een enorme financiele schade veroorzaken. Bovendien zorgt het grote aantal vergiftigingen, meestal veroorzaakt door micro-biologische verontreiniging bij de bereiding van levensmiddelen, een bedreiging voor de volksgezondheid, vooral voor de ouderen en de zwakkeren in de samenleving.

De cijfers over het grote aantal voedselvergiftigingen worden volgende maand gepubliceerd in een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM). Volgens drs. ir. A. Hoogenboom-Verdegaal, hoofd van het voedselvergiftigingscoordinatiecentrum van het RIVM, is het de eerste keer dat op deze schaal en deze wijze een onderzoek is gedaan naar voedselvergiftiging. De cijfers zijn gebaseerd op een zogenoemd peilstation-onderzoek in Amsterdam en Brabant. Aan artsen in die regio is gevraagd alle gevallen te melden van mensen met klachten die konden wijzen op voedselvergiftiging. Deze mensen werden door het RIVM benaderd. Hen werd gevraagd een enqueteformulier in te vullen en mee te werken aan een faeces-onderzoek. Op basis van de gegevens die op die manier werden verkregen stelt het RIVM dat er jaarlijks 1,5 miljoen gevallen zijn van voedselvergiftiging in Nederland. Deskundigen in binnen- en buitenland vermoedden al lang dat het werkelijke aantal gevallen van voedselvergiftiging veel hoger was dan uit meldingen bleek. Dit wordt nu door het onderzoek van het RIVM bevestigd.