Heseltine belaagt met idee poll tax Thatcher

LONDEN, 10 mei - De Conservatieve ex-minister Michael Heseltine heeft zijn partij openlijk gewaarschuwd dat ze de verkiezingen kan verliezen als ze de gemeenschapsbelasting (poll tax) niet zodanig aanpast dat rekening wordt gehouden met het element draagkracht.

Heseltine lanceerde vandaag in het dagblad The Times concrete voorstellen om de belasting in die zin te hervormen. Hij deed dat minder dan een week nadat de Conservatieven landelijk in gemeenteraadsverkiezingen gevoelig aan aanhang hebben verloren vooral wegens de impopulariteit van de belasting. Heseltine ontkent dat hij bezig is aan een campagne om Margaret Thatcher te onttronen, maar zijn zoveelste 'constructieve interventie' wordt algemeen geinterpreteerd als een nieuw gooi naar het leiderschap van de partij en naar de functie van toekomstig eerste minister van Groot Brittannie.

In Conservatieve kring wordt behoedzaam gereageerd op de voorstellen van Heseltine. De verantwoordelijke minister voor de gemeentelijke inkomsten, Chris Patten, haastte zich zijn huidige premier te verdedigen door te zeggen dat de poll tax allerminst oneerlijk is, omdat meer dan drie miljard pond (ruim negen miljard gulden) aan subsidies voor minder draagkrachtigen is uitgetrokken. Desondanks rolde het woord 'interessant' ook van zijn lippen, vooral daar waar Heseltine voorstelt onmiddellijke gemeenteraadsverkiezingen verplicht te stellen voor die gemeentebesturen die een hogere gemeenschapsbelasting vaststellen dan de regering voor hen heeft berekend. Andere leden van het derde kabinet-Thatcher schilderen die suggestie en het voorstel om met draagkracht rekening te houden, voorlopig af als een administratieve nachtmerrie.

Met zijn ver-uitgewerkte voorstellen voor een faire belasting ter dekking van gemeentelijke uitgaven, marcheert Heseltine regelrecht door de beleidsvoornemens van premier Thatcher, die net heeft aangekondigd de eerste ervaringen met de poll tax nader te zullen bestuderen.

De voormalige minister van defensie (en daarvoor van binnenlands bestuur) houdt echter als altijd vol dat hij niet bezig is van buiten het huidige kabinet zijn eigen positie te versterken, maar dat hij daarentegen alleen maar de rol vervult van elke backbencher: het doen van opbouwende suggesties 'waarvan ik mag hopen dat de premier ze mede in overweging neemt'.

    • Hieke Jippes