Fiat

De geconsolideerde winst van het Italiaanse industriele concern Fiat is in 1989 met bijna tien procent gestegen. De omzet nam vorig jaar met zeventien procent toe. Fiat noemde bij de presentatie van de jaarcijfers het bereikte resultaat 'het beste in de geschiedenis van het concern'. Fiats nettowinst bereikte een recordniveau van 3,3 biljoen lire (fl.5,05 miljard). De winststijging was iets kleiner dan in de voorgaande jaren, maar dat lag volgens het concern aan de zwaardere belastingdruk. Fiat droeg vorig jaar 31 procent van zijn resultaat uit de gewone bedrijfsvoering af aan de Italiaanse schatkist tegen 27 procent een jaar eerder. De omzet van het concern bedroeg vorig jaar 52,02 biljoen lire (fl.79,6 miljard).