CDA en VVD voor handhaven kernwapentaak

DEN HAAG, 10 mei - VVD en CDA zijn voorstander van het handhaven van een kernwapentaak voor Nederland. De Partij van de Arbeid is van mening dat er eerst grondig gesproken moet worden over een nieuwe NAVO-strategie.

Dat zeggen de defensie-deskundigen in de Tweede Kamer als reactie op Amerikaanse plannen voor een nieuw nucleair wapen met een bereik van 500 kilometer, de Tactical Air to Surface Missile (TASM), waarmee lichte bommenwerpers van de NAVO-strijdkrachten in Europa kunnen worden uitgerust. Voor de ontwikkeling van de TASM is dit jaar op de Amerikaanse defensiebegroting 54 miljoen dollar uitgetrokken. Het nieuwe wapen zou onder meer op de vliegbasis Volkel moeten worden geplaatst. Het ministerie van defensie zegt dat er nog geen formele plannen op tafel liggen. Op Volkel liggen nu al Amerikaanse nucleaire vrije-valbommen (TACM) voor F-16 vliegtuigen. Het VVD-Kamerlid S. Heemskerck Pillis-Duvekot meent dat wanneer 'je een nucleaire taak op Volkel hebt, die dan ook zal moeten moderniseren. Dat gebeurt in 1992'. Het CDA-Kamerlid A. Frinking vindt het heel begrijpelijk dat naast een 'grote opruiming' van kernwapens gedacht wordt aan modernere systemen zolang de verdediging van West-Europa dat vereist. Dat is zijns inziens ook nodig voor de koppeling van Amerikaanse defensie-inspanningen aan de militaire kracht van West-Europa. 'Kernwapens blijven voor de verdediging van West-Europa noodzakelijk. Nu de wapens voor de korte-dracht wegvallen moet je aan andere systemen denken.' Juist om de Verenigde Staten betrokken te houden bij de verdediging van West-Europa moeten bondgenoten een eigen verantwoordelijkheid blijven nemen, ook op het nucleaire vlak. Daarom is het CDA voorstander van kernraketten onder Nederlandse vliegtuigen. Frinking ziet het niet als een nieuwe taak, maar als een vervanging van de bestaande nuclaire wapens op Volkel. 'Mijn hart gaat voorlopig niet sneller kloppen van de nieuwe Amerikaanse plannen', zegt het PvdA-Kamerlid M. van Traa. 'Die plannen zullen nooit kunnen worden uitgevoerd als er niet iets wezenlijks verandert in de NAVO-strategie. Je zult eerst je behoeften moeten bepalen voordat je besluiten neemt. Ik zie de nieuwe kernraketten onder vliegtuigen als een omzeiling van het verdrag over het verwijderen van kruisraketten (INF), kernsystemen voor de middellange afstand.' Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor de afschaffing van de nucleaire artillerie. Alleen de VVD wil daarover nog een gesprek. 'Het moet passen in het totale nucleaire plaatje', aldus het kamerlid Heemskerck. In Calgary verklaarde minister Ter Beek gisteren dat het wenselijk is de nucleaire artillerie met een bereik tot zestig kilometer zo nodig eenzijdig af te schaffen.