Belgische regering wil aantal immigranten en asielzoekersbeperken

BRUSSEL, 10 mei - De Belgische regering heeft maatregelen aangekondigd om het aantal politieke vluchtelingen en immigranten aan banden te leggen. Volgens de minister van justitie, Melchior Wathelet, zijn 'harde besluiten nodig omdat Belgie niet meer vreemdelingen kan opnemen'. De regering in Brussel heeft gisteren besloten om de zogenoemde Wet-Gol met twee jaar te verlengen en de werking ervan te verruimen. Daarmee krijgt een aantal gemeenten het recht om de inschrijving te weigeren van burgers die niet uit de EG komen. Zes Brusselse gemeenten, waaronder Schaarbeek, Anderlecht en Sint-Joost, mogen de komende twee jaar vreemdelingen van buiten de EG weigeren. Het gaat daarbij vooral om Marokkanen en Turken die in sommige gemeenten eenderde van de bevolking uitmaken. De stad Luik krijgt dat recht voor een periode van een jaar omdat er veel politieke vluchtelingen zijn ondergebracht. De regering heeft deze maatregelen genomen 'om te voorkomen dat zich getto's vormen'. Wathelet heeft gezegd dat de procedures voor asielzoekers drastisch zullen worden verkort. Dagelijks komen ruim vijftig vluchtelingen naar Belgie, waar zij circa zes jaar moeten wachten op een beslissing over hun asielaanvragen. Wathelet wil dat er binnen zes maanden een besluit wordt genomen over de aanvragen. Hij wil de Dienst Vreemdelingenzaken meer bevoegdheden geven bij het beoordelen van een asielaanvraag. Een ambtenaar zou na een eerste gesprek reeds een besluit kunnen nemen, waarna de beroepstermijnen worden verkort. Op het ogenblik wordt ruim negentig procent van de aanvragen afgewezen. De autoriteiten zullen strenger toezicht houden op luchtvaartmaatschappijen die passagiers zonder geldige reisdocumenten naar Brussel vervoeren. Op het ogenblik krijgt een luchtvaartmaatschappij pas een straf opgelegd als vijf illegale passagiers aan boord van het toestel zijn. Wathelet wil dit aantal door een wetswijziging terugbrengen naar een.