Warschau wil troepen Sovjet-Unie toch kwijt

WARSCHAU, 9 mei - De commissies van buitenlandse zaken en defensie van het Poolse parlement hebben gisteren het vertrek van de Sovjet-troepen uit Polen geeist. Tot het moment van vertrek zou de Sovjet-Unie Polen bovendien meer moeten betalen voor de legering van de troepen en voor de schade die de Poolse economie lijdt door de aanwezigheid van de Sovjet-troepen. Dat de 58.400 man sterke Sovjet-troepenmacht Polen moet verlaten is naar het oordeel van de parlementscommissies een uitgemaakte zaak; alleen het tijdstip en de omstandigheden zijn nog onderwerp van onderhandelingen. Parlementariers van Solidariteit klaagden gisteren dat het Poolse ministerie van defensie zich te weinig inspant om de Sovjet-troepen het land uit te krijgen; het ministerie zou zich eerder bekommeren om de belangen van het Warschaupact dan om die van Polen. Het ministerie van defensie klaagde gisteren dat de aftocht van de Sovjet-troepen die zijn gelegerd op de luchtmachtbasis bij Brzeg een 'gat' in het Poolse defensiesysteem zou veroorzaken.

Het Poolse ministerie van buitenlandse zaken sloot zich gisteren bij de eis van de parlementscommissies *

Volgens een woordvoerder van het ministerie is het vertrek van de Sovjet-troepen een voorwaarde voor het lidmaatschap van Polen van de Raad van Europa; het zou bewijzen dat Polen een soeverein land is.

Het aantal Sovjet-militairen in Polen is in 1989 met vierduizend en begin dit jaar met nog eens zesduizend man verminderd. Het is de bedoeling later dit jaar nog eens tienduizend man te laten vertrekken. De troepen dienen vooral als logistieke verbinding met de Sovjet-troepenmacht in de DDR.