VNO beducht voor effect loonstijging

DEN HAAG, 9 mei - Volgens de werkgeversorganisatie VNO is de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven dit jaar verslechterd.

Naast de negatieve effecten van de relatief dure gulden doet zich in 1990 een verdubbeling van de loonkosten voor ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van de tot dusver afgesloten CAO's. 'Voor de vakbeweging is de loonparagraaf verreweg het belangrijkst gebleken. De bonden hebben hun eisen voor goede doelen ingeslikt. Je kunt overigens niet van echte poen-contracten spreken', aldus VNO-voorzitter mr. C. van Lede vanmorgen op een persconferentie. Hij wees erop dat de loonkostenontwikkeling volgend jaar gematigder moet zijn dan dit jaar.

Het VNO vindt dat het gemeenschappelijke beleidskader, dat kabinet en sociale partners eind vorig jaar overeenkwamen, onverkort gehandhaafd dient te blijven. Het VNO blijft kwantitatieve afspraken over werkgelegenheid op centraal niveau rigoureus van de hand wijzen.

Ondanks de afspraak in de Westduitse industrie over de invoering van de 35-urige werkweek in 1995 is 'ATV op collectieve basis een gepasseerd station', aldus Van Lede. FNV-bestuurder J. Draijer zei vanochtend voor de VARA-radio dat de FNV streeft naar een vierdaagse werkweek van 35 a 36 uur. Volgens de vakcentrale biedt deze wijze van arbeidstijdverkorting de beste mogelijkheden voor herverdeling van werk.

De VNO-voorzitter uitte scherpe kritiek op het herstel van de koppeling van uitkeringen en ambtenarensalarissen aan de gemiddelde stijging van de contractlonen in het bedrijfsleven. 'De koppeling heeft een opwaartse werking op de lonen gehad. Geen vakbondsleider kan het maken dat de lonen minder stijgen dan de uitkeringen. De koppeling heeft in de CAO-onderhandelingen een bodem gelegd.' Het VNO heeft na een analyse van 45 grote CAO's, die de afgelopen maanden zijn afgesloten voor in totaal 1,6 miljoen werknemers, berekend dat de gemiddelde loonstijging dit jaar uitkomt op 3,11 procent tegenover 1,43 procent in 1989. De totale loonkosten van de afgesloten CAO's, inclusief sociale lasten en (incidenteel), bedroegen 4,9 procent op jaarbasis en 5,2 procent voor de gehele contractsperiode.

Pag.11: FNV voor vierdaagse werkweek