Verkeer

Tijdens een grootscheepse verkeerscontrole op rijksweg 1 bij Naarden zijn gisteravond ruim 1.400 personen- en vrachtauto's gecontroleerd. Tegen 130 automobilisten werd proces-verbaal opgemaakt, vooral wegens technische gebreken aan het voertuig of het ontbreken van de vereiste documenten.